Hi ha èpica en el trencament del lligament creuat d'un futbolista, en la monyica oberta d'una gimnasta... Però la lumbàlgia és avorrida i no té emoció.