Escolta, Mare dels Peixos

A la memòria de Rafa Orts Fambuena Si servira d'alguna cosa, furtaria un llaüt al moll. Bogaria amb totes les meus forces mirant de reüll les dunes fossilitzades dels muntanyars. Patiria en el revolt de la mona del cap Prim en direcció a l'illa, on la mar trenca més poderosa. Em sorprendria de l'ombra del gegant cap Negre i ignoraria el desig de fer parada a la cova dels Òrguens. Finalment, passaria de llarg del cap de la Nau a través del freu d'Ambolo.

Read →