La vida viscuda

Sempre entropessem amb moments que tenim la sensació d'haver viscut abans. No és allò esperat sinó allò recordat sense pretendre-ho. Deu ser que la vida no és tan llarga com pensem i resulta complicat evitar la repetició de vivències. O qui sap si el nombre d'experiències està limitat i ens les repartim de manera democràtica però incontrolada. Potser per això unes persones pateixen més malalties, unes altres són més afortunades i algunes no arriben ni a contar-ho.

Read →